Projecten

Lopende projecten

d8fed635-ae6c-44c5-b910-61e57a620647

Seko Village – Zambia

Wat wij doen:
 • Jaarlijkse financiële steun om de voortgang van het Seko Project te waarborgen en zodoende de de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen te faciliteren.
 • De kinderen die na hun 18e Seko moeten verlaten ondersteunen door het mede financieel faciliteren van een tehuis met ouderlijk toezicht, opdat dat zij niet op straat komen te staan

 

Zorgboerderij de Agathahoeve

Wat wij doen:
 • Stichting Opstap maakt jaarlijks een vast bedrag over om de Agathahoeve te ondersteunen
  in het dagelijks proces van het onderhouden van een kinderboerderij.
header

Mount Olive Outreach Khaya Centre – Zuid Afrika

Wat wij doen:
 • Mensen helpen aan een identiteitsbewijs zodat zij een geringe toelage vanuit de overheid ontvangen.
 • Financiële steun geven aan het Young Life Program
 • Er mede voor zorgen dat er dagelijks zon 1000 warme maaltijden worden verstrekt.
Lucky3

Stichting de Hazelaar – Rotterdam

Wat wij doen:
 • Wij sponsoren paard Lucky
jeannie

Heal project: wezen en kwetsbare kinderen – Zambia

Wat wij doen:
 • Financieel en mentaal ondersteuning bieden aan Jeannie d.m.v. donaties, jaarlijkse bezoeken en regelmatige telefoongesprekken. Daarnaast hebben wij lokaal een zeer betrouwbare supervisor die fungeert als brug gezien de fysieke afstand.

Afgeronde projecten

Diversen 2012 108

Family Free Mobile Health Unit – Limpopo

Wat wij doen:
 • Mensen laten controleren op o.a. HIV, oogziektes en baarmoederhalskanker
 • Salarissen van de medewerkers van de mobiele kliniek uitbetalen
 • Zorgen voor de juiste behandeling en nazorg
picture

Micro krediet programma vrouwen – Zambia

Wat wij doen:
 • Vrouwen in Zambia helpen een eigen bedrijfje op te zetten
Hope Center

Hope Center

Wat wij doen:

Een centrum openen speciaal voor (kansarme) middelbare scholieren waar zij meer informatie en ondersteuning kunnen krijgen,
gebruik kunnen maken van het internet en worden geassisteerd bij het maken van een gerichte carrière keuze en/of vervolgopleiding.
Het allerbelangrijkst is dat zij leren inzien dat ook zij iets kunnen bereiken in het leven en een kans krijgen zich (carrière-gewijs) te ontwikkelen en hun leergierigheid kunnen vergroten. Daarnaast zal ook het belang van een goede gezondheid een grote rol spelen, daar dat een evidente rol speelt in de Afrikaanse samenleving.