Doneren

Uw donatie is van harte welkom!

Allereerst willen wij u bedanken voor het feit dat u een kijkje neemt op onze website! Voelt u zich betrokken bij een van onze projecten en wilt u graag een donatie maken? U kunt dit geheel vrijblijvend doen, ten behoeve van het project van uw keuze. We kunnen u verzekeren dat uw donatie daadwerkelijk ten goede komt aan de projecten die wij ondersteunen. Er zijn geen overhead kosten en één op één overdracht, dus 100% transparantie. U kunt per project precies zien waar uw geld naar toe gaat en wat we ermee kunnen realiseren. Mocht u een donatie doen, dan vragen wij u om alstublieft uw emailadres te vermelden, zodat wij u kunnen bedanken en op de hoogte kunnen houden van de voortgang van het project.

De stichting heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn alle schenkingen aan Stichting Opstap vrijgesteld van schenkingsrecht en zijn donaties aan Stichting Opstap en haar projecten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2014 is het tevens mogelijk om periodiek te schenken via een onderhandse schenkingsovereenkomst en hoeft dat niet meer via de notaris. Voor interesse en meer informatie kunt u contact opnemen met evelien@stichting-opstap.nl

Bankrekening
Rabobank Lichtenvoorde, Nederland
t.a.v. Stichting Opstap
SWIFT/BIC code: RABONL2U
IBAN nr: NL30 RABO 0136 7520 55

Om de jaarverslagen in te zien verwijzen wij u naar de link onderaan onze website.

Hartelijk dank!
Stichting Opstap