Empowerment /

Mount Olive Outreach Khaya Centre – Zuid Afrika

header

Mount Olive Outreach Khaya Centre – Zuid Afrika

Omschrijving

In samenwerking met Orange Babies

Mount Olive Outreach, Johannesburg
Mount Olive is in 1993 opgericht door Valencia Kock, een vrouw met een visie om een verschil te maken binnen haar community, een achterstandswijk in de township van Soweto. Een streven van Mount Olive is zorg bieden aan volwassenen en kinderen die leven met HIV, aids en tuberculose. Het stigma rondom aids te doorbreken en mensen aanmoedigen zich te laten testen. Ook helpt zij kinderen afkomstig uit (probleem)gezinnen die leven in armoede of zonder ouders.
Op dit moment worden er meer dan honderd huishoudens wekelijks gevoed en worden er dagelijks zon 1000 maaltijden aan (wees)kinderen verstrekt. Ook huisvest Mount Olive Outreach centre een kinderdagverblijf dat de zorg op zich neemt voor 35 kinderen. Verder worden er diverse programma’s opgezet voor verschillende doelgroepen binnen het centrum.
Het ‘Young Life program’ is er daar een van: zestig jongens en meiden in de leeftijden van 13 tot 18 jaar zijn geselecteerd vanwege hun potentie om zich te ontwikkelen tot ‘rolemodel’ binnen de gemeenschap. Zij krijgen de kans zich te ontwikkelen en aan onder andere aan zichzelf te bewijzen dat zij iets kunnen bereiken, ondanks hun achtergrond. Het Young Life Program is gebaseerd op het motto van Stichting Opstap: ‘learn-earn-return’.
Een ander project dat binnen Mount Olive wordt gerealiseerd is het ‘Victim Empowerment Program’. Het hoofddoel van dit programma is om slachtoffers van het hoge misdaad gehalte binnen Soweto te helpen door het bieden van bescherming en (na)zorg. Het betreft hier veelal vrouwen en kinderen.
Een bijkomende doelstelling binnen dit programma is mensen helpen met het verkrijgen van een identiteitsbewijs. Zonder een identiteitsbewijs kunnen mensen namelijk niet studeren, niet solliciteren en/of subsidies via de overheid aanvragen. Voor bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met zes kinderen kan een uitkering het verschil maken om het hoofd boven water te houden. Aangezien er een geboorteakte moet worden verkregen om een identiteitsbewijs aan te vragen moeten de meeste mensen vaak ver reizen. Hier hebben zij het geld niet voor en daarom ondersteunt Stichting Opstap hen hierbij.

Het Khaya centre geeft de mensen binnen Soweto hoop, kracht en daadwerkelijk een kans om een verschil te maken. Khaya centre helpt hen en in ruil daarvoor wordt er van de mensen medewerking gevraagd binnen het centrum. Zo zijn er mensen die helpen binnen de bakkerij, de groentetuin verzorgen en het centre schoonhouden. Ook de kinderen binnen het Young Life Program leveren hun bijdrage; zij helpen dagelijks mee om de kleinere kinderen te vermaken d.m.v. zang en dans, tekenen, lezen etc.

Stichting Opstap & Mount Olive 

Tijdens een van de projectreizen naar Zuid-Afrika met Orange Babies, kwam René in contact met Valencia, via de country manager van Orange Babies South Africa, Adrienne Feldner-Busztin. De energie van Valencia en haar gigantische drive om haar gemeenschap te helpen heeft René ter plekke doen besluiten haar te steunen. Stichting Opstap is hoofdsponsor van het Young Life Program en helpt ook andere hulpbehoevenden, door Valencia geselecteerd.

Wat wij doen:

 • Mensen helpen aan een identiteitsbewijs zodat zij een geringe toelage vanuit de overheid ontvangen.
 • Financiële steun geven aan het Young Life Program
 • Er mede voor zorgen dat er dagelijks zon 1000 warme maaltijden worden verstrekt.

Doel

 • Een voedzame maaltijd verstrekken aan kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij dagelijks te eten hebben.
 • Kinderen uit arme gezinnen opvang en educatie bieden
 • Mensen helpen in het lange en ingewikkelde proces van het verkrijgen van een identiteitsbewijs zodat zij een geringe toelage vanuit de overheid ontvangen.
 • Kinderen een kans bieden op ontwikkeling van hun capaciteiten
 • Jong volwassenen de kans geven een vak te leren zodat zij op eigen benen kunnen staan
 • Slachtoffers van geweld opvang en nazorg bieden
 • Binnen de gemeenschap een veilige haven zijn

Hulpverleners

rene-hartman

" Help ons stappen te zetten in dit project "

Wat u kunt doen

Tot voor kort ontving Khaya Centre ook financiele steun vanuit de Zuid-Afrikaanse overheid. Helaas heeft deze recent besloten dat Khaya Centre (en nog 62 andere NGO’s werkzaam voor kwetsbare kinderen) niet meer de hoogste prioriteit hebben en deze steun daarom teruggetrokken.
Uw hulp is daarom zeer gewenst daar er tekorten zijn ontstaan en er ook noodgedwongen medewerkers zijn ontslagen wiens gezinnen zwaar afhankelijk zijn van het inkomen vanuit Khaya Centre.

 

Bankrekening

 • Rabobank Lichtenvoorde, Nederland
 • t.a.v. Stichting Opstap
 • SWIFT/BIC code: RABONL2U
 • IBAN nr: NL30 RABO 0136 7520 55