Over Opstap

De stichting bestond tot aan 2015 uit drie bestuursleden, waaronder René Hartman als voorzitter, Wilma Onstenk als penningmeester en Martin Stortelder als bestuurslid. In 2015 is de Stichting uitgebreid met Petra Uylen als bestuurslid en Evelien Hartman als bestuurslid en tevens projectmanager van de Stichting. Stichting Opstap staat voor een opstap in de wereld, maar ook op stap zijn naar een evenwichtigere/betere wereld. Wij streven naar het verbeteren van onderwijs, levensstandaarden en welzijn in binnen-en buitenland. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van (kleinschalige) projecten in binnen-en buitenland, die het algemeen belang beogen.

Stichting Opstap richt zich tot op heden vooral op projecten in Afrika en in Griekenland, maar er worden ook projecten in Nederland gesteund. Wat wij belangrijk vinden is dat de projecten potentie hebben om op lange termijn zelfredzaam te worden en onze steun uiteindelijk niet meer nodig hebben.
Onze focus ligt op educatie, empowerment en animal welfare. Naast de projecten die wij in samenwerking met Orange Babies ondersteunen, supporten wij projecten waarmee wij in contact zijn gekomen via vrienden en collega’s of die ’toevallig’ op ons pad zijn gekomen.
Daarnaast steunen wij plaatselijke en regionale initiatieven en doneren wij ten behoeve van gehandicaptensport en sport innovatie. Individueel worden er ook donaties gedaan aan schrijnende gevallen in de regio of naar aanleiding van oproepen in de media.

Stichting Opstap werkt voor sommige projecten nauw samen met Orange Babies Nederland (www.orangebabies.nl)  en Orange Babies South Africa.

Stichting Opstap & Orange Babies:

‘Sinds 2011 werken Orange Babies en Stichting Opstap samen. Het allereerste project was de bouw van een Mobiele Kliniek. Dit om de grote afstanden tussen de afgelegen dorpen en de klinieken in het rurale Mopani District (Zuid Afrika) te overbruggen. Door deze Mobiele Kliniek kunnen we ervoor zorgen dat mensen met HIV direct geholpen worden en voorzien van medicatie.

Het werken met een mobiele kliniek past uitstekend bij Orange Babies, op deze manier kunnen we de allerkwetsbaarsten van de samenleving bereiken. Stichting Opstap ziet de Mobiele Kliniek als een mogelijkheid voor zieke mensen om na een succesvolle behandeling hun ‘normale’ leven weer te kunnen oppakken.

Oprichter van Stichting Opstap, René Hartman, inspireerde het lokale personeel om de services uit te breiden en taboes weg te nemen. Sinds 2014 biedt de Mobiele Kliniek naast medische ondersteuning rondom HIV ook zorg bij ziektes als: diabetes, baarmoederhalskanker, hoge bloeddruk  en oogziektes.

Dankzij de Mobiele Kliniek worden er jaarlijkse duizenden extra mensen bereikt en hun gezondheid wordt goed gemonitord. Ook de kinderen die HIV-therapie krijgen, ontvangen betere zorg en voldoende medicatie. De samenwerking tussen Orange Babies & Stichting Opstap verloopt soepel mede door de sterke persoonlijke relatie die ontstaan is tussen de beide oprichters.

Samen hebben René en ik meerdere malen de projecten bezocht en geconstateerd dat ons initiatief zeer succesvol bijdraagt bij het verbeteren van de leefomstandigheden van de inwoners van het Mopani  District.

Samen met René deel ik de passie om het verschil te maken in het leven van anderen!’

Baba Sylla
Founder Orange Babies

Betrouwbaarheid en toegankelijkheid

Stichting Opstap heeft bewust gekozen voor geen CBF keurmerk. Aan het hebben van dit keurmerk zijn kosten verbonden die jaarlijks al kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s. Stichting Opstap is van mening dat de gedoneerde gelden uitsluitend voor de daartoe bestemde projecten beschikbaar moeten zijn. Als garantie van betrouwbaarheid zijn alle inkomsten, uitgaven en acties toegankelijk voor iedereen in onze jaarverslagen die via de website ingezien kunnen worden.

Om te controleren of het geld ook daadwerkelijk goed terecht komt reizen wij regelmatig af naar de projecten en houden wij nauw contact met de daartoe aangestelde lokale projectmanagers die de projecten op locatie begeleiden. Onze microkrediet programma’s worden per contract opgesteld en regelmatig worden de bestedingen en terugbetalingen  gecontroleerd.

Rene Hartman – Voorzitterrene

Stichting Opstap werd opgericht in 2007 door René Hartman. René werkte na zijn studie aan de Pabo als onderwijzer en volgde een paar jaar later zijn vader de zakenwereld in. Omdat hij de mogelijkheden in Nederland had om te leren en te verdienen, wilde hij ook graag die mogelijkheden creëren voor mensen die deze mogelijkheden niet of nauwelijks hebben.
Het stichtingskapitaal wat hij inbrengt komt voornamelijk voort uit de bedrijven die hij in de loop der jaren gerund heeft en nog runt. De overige inkomsten worden o.a. verkregen uit  donaties van derden, giften, subsidies en schenkingen.Mijn motto: ‘learn, earn en return’staat voor mij centraal in mijn manier van in het leven staan. Dit heeft mij gebracht en gemaakt tot wie ik nu ben.

Wilma Onstenk – secretaris en bestuurslid

wilmaWilma is sinds de oprichting van Stichting Opstap bestuurslid. Ze is 25 jaar werkzaam geweest bij de Rabobank en in 2008 gaan werken als administratief medewerkster bij een Praktijk Traditionele Geneeswijze. Mijn motto: ‘waar je ook wordt geboren, iedereen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en gelukkig te worden’.

Martin Stortelder – bestuurslid

Afkomstig uit een groot gezin heb ik mogen ervaren dat als je kansen geboden krijgt het een stuk eenvoudiger kan worden om succes te behalen. In veel omstandigheden zijn er mensen met goede initiatieven maar krijgen ze geen kans door het ontbreken van middelen. Stichting Opstap vormt de schamatinkel die ambities mede helpt waarmaken. Aansprekend in de project aanpak van Stichting Opstap is de keuze voor zelfredzaamheid op korte termijn met gepassioneerde betrokkenen in het veld. Resultaat telt als het algemeen belang er mee gediend wordt en het door de gemeenschap positief ervaren is. Mijn motto: ‘voor iedereen die de dag van vandaag ook anders kan voorstellen is er een kans met toekomst’.

Petra Uylen – van Pelt – bestuurslid

Petra is fiscalist en jurist en al jarenlang directeur en mede-eigenaar van Grip accountants en adviseurs PetraUylenN.V. met vestigingen in Duiven en Doetinchem. Bijna dagelijks staat Petra stil bij de –vaak vanzelfsprekende- mogelijkheden die er binnen onze westerse samenleving zijn en waardoor zij zichzelf heeft kunnen ontwikkelen tot wie ze nu is: directeur bij een succesvol accountants- en advies kantoor én echtgenote en moeder van drie gezonde kinderen. Belangrijk vindt zij het dan ook om als bestuurslid haar bijdrage te kunnen leveren aan de stichting en zodoende mensen en dieren, voor wie bijvoorbeeld scholing, voedsel of goede gezondheidszorg niet vanzelfsprekend is, te ondersteunen. Mijn motto: ‘het leven kent geen vrije dag. Dit betekent voor mij dat wij continu bezig moeten zijn om het beste uit het leven te halen. Voor onszelf, maar zeker ook voor onze medemens. Op zowel zakelijk als humaan gebied’.

Evelien Hartman – Projectmanager en bestuurslid

Evelien is in 2011 afgestudeerd aan de Stenden University te Leeuwarden en heeft tijdens deze studie o.a. in Zuid-Afrika gestudeerd en haar afstudeerstage in Curaçao voltooid als project manager van een lokale stichting. Na terugkomst in Nederland heeft ze een tijd in de hospitality sector gewerkt en daarna twee jaar in Tanzanevelienia, waar ze werkzaam was als manager van een community lodge dat tevens een weeshuis ondersteund.  Mijn motto: ‘laat je dromen werkelijkheid worden. Iedereen verdient de kans om te doen wat in zijn/haar hart zit.’