d8fed635-ae6c-44c5-b910-61e57a620647

Seko Village – Zambia

Omschrijving

Seko is destijds opgericht door Angela Malik†, opgericht voor weesmeisjes met een veelal heftig verleden (mishandeling/seksueel misbruik), wiens ouders zijn overleden aan hiv of te ziek zijn om de dagelijkse zorg op zich te nemen.

Angela fungeerde als moeder voor vele kinderen; de zorg, aandacht en liefde die zij aan ‘haar’ kinderen gaf zijn overgenomen door haar eigen kinderen die dit met veel toewijding doen.

Wat wij doen:

  • Jaarlijkse financiële steun om de voortgang van het Seko Project te waarborgen en zodoende de de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen te faciliteren.
  • De kinderen die na hun 18e Seko moeten verlaten ondersteunen door het mede financieel faciliteren van een tehuis met ouderlijk toezicht, opdat dat zij niet op straat komen te staan

 

Doel

Vanuit Seko wordt de focus veelal gelegd op:

  • zorgdragen voor (goede) voeding
  • stimuleren van onderwijs
  • psychosociale ondersteuning
  • ondersteuning bij het correct gebruiken van hiv remmende medicatie

Hulpverleners

rene-hartman

" Help ons stappen te zetten in dit project "

Wat u kunt doen

Met behulp van uw financiële steun kunnen wij het project blijven steunen en zo in leven houden. Seko Village ontvangt geen financiële steun van de overheid en is volledig afhankelijk van donaties.

Bankrekening

  • Rabobank Lichtenvoorde, Nederland
  • t.a.v. Stichting Opstap
  • SWIFT/BIC code: RABONL2U
  • IBAN nr: NL30 RABO 0136 7520 55